[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

 

สภาพทางสังคม-ประชากร     
          2.1การปกครอง
            ตำบลบางไผ่ ในสมัยก่อนพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามวัดเขมาภิรดารามบริเวณนี้เป็นแหล่งผลิตตลุ่ม ซึ่งเป็นเครื่องใช้จากไม้ไผ่ด้วยเหตุว่าริมสองฟากคลองบริเวณนั้นมีไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงต่างพากันเรียกบริเวณนั้นว่า"บางไผ่"เมื่อทางราชการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นตำบลจึงใช้ชื่อว่า "ตำบลบางไผ่" มาจนถึงปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองนนทบุรี  ประกอบด้วย 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1บ้านบางไผ่ , หมู่ 2บ้านบางไผ่ , หมู่ 3บ้านบางไผ่ใหญ่ หมู่ 4 บ้านบางไผ่น้อย หมู่ 5 บ้านวัดทองนาปรัง
2.2 ประชากร
 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
โทรศัพท์
จำนวนประชากร (คน)
จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านบางไผ่
นายสุทธิราช  พ่วงผาด
086-641-9940
654
685
1,339
219
2
บ้านบางไผ่ใหญ่
นายพงษ์พันธ์  คล้ายพงษ์
089-769-5899
610
620
1,230
228
3
บ้านบางไผ่ใหญ่
นายนิกร  ทรงจิตต์(กำนัน)
087–706-4477
578
687
1,265
216
4
บ้านบางไผ่น้อย
นายจักรชัย หมอยา
087-699-5308
1,372
1,526
2,898
441
5
บ้านทองนาปรัง
นางวรรณี  โกมลแก้ว
081-403-4711
658
770
1,428
183
รวมทั้งสิ้น
3,872
4,288
8,160
1,287

 
 
 
 
 
 


เข้าชม : 551
 
กศน.ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์ 095-8703859 E-mail : ksnbangphai@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin