สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
       
 
 

ประกาศ/คำสั่ง : ทั้งหมด
  

5 / ต.ค. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี
เข้าชม : [69]
7 / ก.ย. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เข้าชม : [91]
3 / ก.ย. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เข้าชม : [84]
11 / ส.ค. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
เข้าชม : [161]
6 / ส.ค. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง กำหนดลำดับ เวลา ขั้นตอนและวิธีการเข้าระบบออนไลน์ โดย Google Meet เพื่อเข้ารับการประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ครูผูสอนคนพิการ
เข้าชม : [187]
5 / ส.ค. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
กศน.อำเภอบางบัวทอง ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน นักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ี 1/2564
กศน.อำเภอบางบัวทอง ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน นักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ี 1/2564 จำนวน 13 รายวิชา
เข้าชม : [111]
5 / ส.ค. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
กศน.อำเภอไทรน้อย ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน นักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ี 1/2564
กศน.อำเภอไทรน้อย ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน นักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ี 1/2564 จำนวน 13 รายวิชา
เข้าชม : [91]
2 / ส.ค. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ประกาศราคากลางสื่อแบบเรียน นักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ี่ 1/2564
กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ประกาศราคากลางสื่อแบบเรียน นักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ี่ 1/2564 จำนวน 15 รายการ
เข้าชม : [103]
29 / ก.ค. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
เข้าชม : [67]
29 / ก.ค. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
กศน.อำเภอบางใหญ่ ประกาศราคากลางสื่อแบบเรียน นักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ี่ 1/2564
กศน.อำเภอบางใหญ่ ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางสื่อแบบเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 14 รายการ
เข้าชม : [26]
16 / ก.ค. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
เข้าชม : [98]
3 / มี.ค. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศํยจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศํยจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เข้าชม : [49]
23 / ก.พ. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ กศน.อำเภอไทรน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางหนังสือเรียน กศน.อำเภอไทรน้อย ภาคเรียนที่ 2/2563
รายวิชาบังคับ จำนวน 12 วิชา รายวิชาบังคับเลือก จำนวน 4 วิชา
เข้าชม : [62]
23 / ก.พ. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานปลัด
เข้าชม : [58]
15 / ก.พ. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศราคากลางสื่อแบบเรียน กศน.อำเภอปากเกร็ด ภาคเรียนที่ 2/2563
รายการรสื่อแบบเรียน จำนวน 9 รายการ
เข้าชม : [76]
29 / ม.ค. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ กศน.อำเภอบางบัวทอง ประชาสัมพันธ์ราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
รายการหนังสือแบบเรียน จำนวน 15 รายการ
เข้าชม : [85]
6 / ม.ค. / 2564 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ กศน.อำเภอบางใหญ่ ประชาสัมพันธ์ราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
รายการหนังสือแบบเรียน จำนวน 15 รายการ
เข้าชม : [145]
29 / ธ.ค. / 2563 : ประกาศ/คำสั่ง
กศน.จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
กศน.จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2563
เข้าชม : [182]
3 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ กศน.อำเภอไทรน้อย เรื่องประชาสัมพันธ์ ราคากลางหนังสือแบบเรียน หลักสูตร 2551 ภาคเรียนที่ 1-2563
ประกาศ กศน.อำเภอไทรน้อย เรื่องประชาสัมพันธ์ ราคากลางหนังสือแบบเรียน หลักสูตร 2551 ภาคเรียนที่ 1-2563
เข้าชม : [326]
24 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ/คำสั่ง
กศน.จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบลและนักวิชาการศึกษา ประจำปี 2563
กศน.จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบลและนักวิชาการศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : [1007]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนนทบุรี
ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2926-6810-11 0-2968-6810-12  
โทรสาร  0-2926-6812  nonthaburi@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   กฤษณพงศ์ บุญเฉย   Version 2.05HD  Update by   .....