สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
                
 
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาระยะที่ 1

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


     สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเลือกหรือหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ , ให้บุคลากรของสถานศึกษา ชุมชนและภูมิปัญญาในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และเพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและรองรับการประกันคุณภาพกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา แห่งละ 7 คน รวมจำนวน 42 คน กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 และระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2562วิทยากรการอบรม รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์ และอาจารย์สังคม โทปุรินทร์ โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับเกียรติจากนางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ (ไมตรี/รายงาน)
 
 เข้าชม : 702


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 / ส.ค. / 2563
      Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer อบรมเกษตรกรต้นแบบ ระยะที่ 2 12 / มี.ค. / 2562
      อบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี ปี 2562 26 / ก.พ. / 2562
      ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาระยะที่ 1 21 / ก.พ. / 2562
      มอบวุฒิบัตรโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 24 / ธ.ค. / 2561


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนนทบุรี
ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2926-6810-11 0-2968-6810-12  
โทรสาร  0-2926-6812  nonthaburi@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   กฤษณพงศ์ บุญเฉย   Version 2.05HD  Update by   .....