สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
       
 
 


ประวัติ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนนทบุรี

                                     ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
                 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2528 โดยครั้งแรกได้อาศัยห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี เป็นที่ปฎิบัติงานชั่วคราว
                 ต่อมาไ้ด้เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการชั่วคราว ตั้งอยู่ ณ ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี (ใกล้วัดลานนาบุญ) อำเภอเมือง
                 จังหวัดนนทบุรี เป็นเวลา 5 ปี หลังจากนั้นได้มาเช่าที่ดินของวัดราษฎร์ประคองธรรม สํญญาเช่า 30 ปี เนื้อที่ 20 ไร่เศษ
                 ได้รับงบประมาณมาจัดสร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ 4 ตำบลเสาธงหิน ถนนตลิ่งชัน -
                 สุพรรณบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

                           วันที่ 4 มีนาคม 2551 ได้มีการเปลี่ยนสถานะจากสถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ตามมาตรา 17 แห่ง
                 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี หรือ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
                 จนถึงปัจจุบัน
                           
                           ที่อยู่
                           สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
                           ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ 4
ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี
                           ตำบล เสาธงหิน  อำเภอ บางใหญ่
                           จังหวัดนนทบุรี 11140
                           โทรศัพท์ 0-2926-6810 ,0-2926-6811 ,0-2926-6812
                           โทรสาร 0-2926-6812
                            E-mail  nonthaburi@nfe.go.th
                            เว็บไซต์ http://nonthaburi.nfe.go.th

           แผนที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
 
 

 
 


เข้าชม : 19273
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนนทบุรี
ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2926-6810-11 0-2968-6810-12  
โทรสาร  0-2926-6812  nonthaburi@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   กฤษณพงศ์ บุญเฉย   Version 2.05HD  Update by   .....