สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
       
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสำนักงาน
กศน.จังหวัดนนทบุรี

                   ชื่อหน่วยงาน   สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี  เลขที่ 47 หมู่ 4  ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี  ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140 โทรศัพท์ 0-2926-6810-12  โทรสาร 0-2926-6812 E-mail nonthaburi@nfe.go.th

           สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ


จำนวนสถานศึกษา/แหล่งการเรียนรู้ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน 6แห่ง
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล จำนวน 52 แห่ง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอ จำนวน 6 แห่ง
จำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 138 คน
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    ผู้บริหารการศึกษา จำนวน  2    คน
    ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  6    คน
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  27  คน
  ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างอื่นๆ
    ลูกจ้างประจำ จำนวน  6    คน
    บรรณารักษ์ (จ้างเหมา) จำนวน  2    คน
    พนักงาน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน  8    คน
  พนักงานราชการ
    ครูอาสาสมัคร กศน. จำนวน  10  คน
    ครุ กศน.ตำบล จำนวน  41  คน
    นักจัดการงานทั่วไป/นักวิชาการ ฯลฯ จำนวน  10  คน
  ครูศูนย์การเรียนชุมชน/ครูประจำกลุ่ม
    ครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน  23  คน
    ครูประจำกลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปวช. จำนวน  3    คน
       
       


เข้าชม : 5872
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนนทบุรี
ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2926-6810-11 0-2968-6810-12  
โทรสาร  0-2926-6812  nonthaburi@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   กฤษณพงศ์ บุญเฉย   Version 2.05HD  Update by   .....