สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
       
 
 
ผู้บริหาร
นางสุพรพรรณ  นาคปานเอี่ยม
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
 
 
นางภคภัทร  แก้วมีศรี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

 
ข้าราชการ
               
             นายเริง  กองแก้ว       
ศึกษานิเทศก์
 นายทรงชัย  สุทธิพันธ์     
ศึกษานิเทศก์
 นางกาญจนา  สุขประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์
 นายกิตติศักดิ์  คำวัง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


พนักงานราชการ

 ว่าง
 นางสาวรัตน์สุดา พ่อโคตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
 นางสาวปวริศา  พรหมมาแดง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเอมอร  แคล้วโรคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นางศศิธร  จุ้ยจิตต์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจุฑากานท์  รักสกุล
นักจัดการงานทั่วไป 
   
 นายไมตรี  เกษรจันทร์
นักวิชาการศึกษา
 นางสาวธนกฤตา  ทองแผ่น
นักจัดการงานทั่วไป
 น.ส.อัมภวรรณ์  ภู่เรือหงษ์
 นักจัดการงานทั่วไป
 นางสาวสโรชินี  วงธงไชย
นักตรวจสอบภายใน
 


ลูกจ้างประจำ
 
     
 
 นายบัญญัติ  เกลี้ยงลำยอง
พนักงานบริการ
 นายยุทธชัย  จิณโนภาส
พนักงานขับรถ
 
 นายนิพน  อ่อนพันธุ์
พนักงานบริการ
นายอนันต์ จุ้ยจิตต์
พนักงานขับรถ
 

ลูกจ้างชั่วคราว

ว่าง       
นายณัฐพงศ์  วงศ์จิรสกุล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
พนักงานขับรถโมบาย
นายสมบัติ  หนูหรุ่น
เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
น.ส.ลัดดา  ฮวบเอี่ยม
แม่บ้าน
 
 


เข้าชม : 11187
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนนทบุรี
ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2926-6810-11 0-2968-6810-12  
โทรสาร  0-2926-6812  nonthaburi@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   กฤษณพงศ์ บุญเฉย   Version 2.05HD  Update by   .....