สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
       
 
 
ผู้บริหาร

นางสุพรพรรณ  นาคปานเอี่ยม
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
 
 


 
นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

 
ข้าราชการ
   ว่าง              
              ว่าง     
         ศึกษานิเทศก์           
   นายกิตติศักดิ์  คำวัง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


พนักงานราชการ

                         
นางสาวธนกฤตา ทองแผ่น
นักจัดการงานทั่วไป
 น.ส.ปวริศา พรหมมาแดง
นักจัดการงานทั่วไป
 น.ส.เอมอร แคล้วโรคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.สโรชินี วรธงไชย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
น.ส.สารี  เพ็ชร์งาม
นักวิชาการพัสดุ 
 น.ส.สุมาภรณ์ ทองเรืองรอง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
           
                 ว่าง
นายศรัญญู อานนท์วัฒนา
นักวิชาการศึกษา
น.ส.ลลิตา ฉัตรเมธี
นักวิชาการศึกษา 
น.ส.เขมิสรา เขิมขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
   น.ส. ภัสสร  แก้วกำเนิด 
   นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.เปรมณพิชญ์ วิสันต์ชูบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
 
           นักวิชาการศึกษา


 ลูกจ้างประจำ
 
       
 
 นายบัญญัติ  เกลี้ยงลำยอง
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 นายนิพน  อ่อนพันธุ์
พนักงานบริการ
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว

          
น.ส.พรรรณวรรณษา เตชะแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
นายภูดิศ จุ้ยฝัก
พนักงานขับรถโมบาย
นายสมบัติ  หนูหรุ่น
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายคณิตศร ยังเปรมปรี 
นักวิชาการศึกษา
นางสมพิศ ศรีแก้วพันธ์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 


เข้าชม : 13856
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนนทบุรี
ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2926-6810-11 0-2968-6810-12  
โทรสาร  0-2926-6812  nonthaburi@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   กฤษณพงศ์ บุญเฉย   Version 2.05HD  Update by   .....