สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
       
 
 
ผู้บริหาร
นางวิบูลผล  พร้อมมูล
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
 
นางชุติมณฑน์  เรืองกาญจนสุรีย์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

 
ข้าราชการ
       
 นายเริง  กองแก้ว
ศึกษานิเทศก์
 นายทรงชัย  สุทธิพันธ์
ศึกษานิเทศก์
 นางพรทิพย์  บำรุงรัฐ
ศึกษานิเทศก์
 นางศิริวรรณ  สาระบุตร
นักวิชาการศึกษา


พนักงานราชการ

 นางสาวรัตน์สุดา พ่อโคตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
 นางสาวปวริศา  พรหมมาแดง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเอมอร  แคล้วโรคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นางสาวสุพักตร์  วันดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นางศศิธร  จุ้ยจิตต์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจุฑากานท์  รักสกุล
นักจัดการงานทั่วไป 
 นายไมตรี  เกษรจันทร์
นักวิชาการศึกษา
 นางสาวธนกฤตา  ทองแผ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 น.ส.อัมภวรรณ์  ภู่เรือหงษ์
 นักจัดการงานทั่วไป
 นายกฤษณพงศ์  บุญเฉย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นางสาวสโรชินี  วงธงไชย
นักตรวจสอบภายใน


ลูกจ้างประจำ
 
 
 นางสมพิศ  ศรีแก้วพันธ์
พนักงานพิมพ์ดีด 3
 นายบัญญัติ  เกลี้ยงลำยอง
พนักงานบริการ
 นายยุทธชัย  จิณโนภาส
พนักงานขับรถ
 นายวิรัช  ไกรรัตน์
พนักงานบริการ
 นายนิพน  อ่อนพันธุ์
พนักงานบริการ
นายอนันต์ จุ้ยจิตต์
พนักงานขับรถ
 

ลูกจ้างชั่วคราว

       
นายณัฐพงศ์  วงศ์จิรสกุล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายประสิทธ์  รุขะจี
พนักงานขับรถโมบาย
นายสมบัติ  หนูหรุ่น
เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
น.ส.สมศรี  เตชธรรมรักข์
แม่บ้าน
 
 


เข้าชม : 9983
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนนทบุรี
ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2926-6810-11 0-2968-6810-12  
โทรสาร  0-2926-6812  nonthaburi@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   กฤษณพงศ์ บุญเฉย   Version 2.05HD  Update by   .....