สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
       
 
 
ผู้บริหาร
นางสุพรพรรณ  นาคปานเอี่ยม
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
 
 

ว่าง


 
ว่าง
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

 
ข้าราชการ
   ว่าง            
              ว่าง     
         ศึกษานิเทศก์           
   นายกิตติศักดิ์  คำวัง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


พนักงานราชการ

 น.ส.รัตน์สุดา พ่อโคตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
 น.ส.ธนกฤตา  ทองแผ่น
นักจัดการงานทั่วไป
 น.ส.ปวริศา  พรหมมาแดง
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.เอมอร  แคล้วโรคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นายไมตรี  เกษรจันทร์
นักวิชาการศึกษา
 น.ส.สโรชินี  วงธงไชย
นักตรวจสอบภายใน
ว่าง       
ว่าง 
นักวิชาการศึกษา
น.ส.สุมาภรณ์ ทองเรืองรอง
 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 น.ส.สารี เพ็ชร์งาม
นักวิชาการพัสดุ
 นางกาญจนา สุขกาย
นักจัดการงานทั่วไป
 น.ส.ภัคชนกวรนันฐ์ จั่นเรืองงาม
           นักจัดการงานทั่วไป


 ลูกจ้างประจำ
 
     
 
 นายบัญญัติ  เกลี้ยงลำยอง
พนักงานบริการ
 นายยุทธชัย  จิณโนภาส
พนักงานพิมพ์ ส 3
 
 นายนิพน  อ่อนพันธุ์
พนักงานบริการ
นายอนันต์ จุ้ยจิตต์
พนักงานขับรถ
 

ลูกจ้างชั่วคราว

  ว่าง       
น.ส.พรรรณวรรณษา เตชะแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
ว่าง
พนักงานขับรถโมบาย
นายสมบัติ  หนูหรุ่น
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   
 


เข้าชม : 13139
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนนทบุรี
ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2926-6810-11 0-2968-6810-12  
โทรสาร  0-2926-6812  nonthaburi@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   กฤษณพงศ์ บุญเฉย   Version 2.05HD  Update by   .....