สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
       
 
 

ประกาศ/คำสั่ง : ทั้งหมด
  

2 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตร 2551
ประกาศ กศน.อำเภอบางบัวทอง เรื่อง กำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2551
เข้าชม : [250]
28 / พ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ราคากลางสื่อแบบเรียน 2/2559
กศน.อำเภอบางใหญ่ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ราคากลางสื่อแบบเรียน 2/2559
เข้าชม : [227]
25 / พ.ย. / 2559 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)
สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)
เข้าชม : [441]
18 / พ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดทำราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
กศน.อำเภอบางใหญ่ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดทำราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
เข้าชม : [222]
18 / พ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทำราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทำราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
เข้าชม : [234]
15 / พ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ เรื่อง ราคากลางหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
กศน.อำเภอปากเกร็ด ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การทำราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
เข้าชม : [206]
10 / พ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ เรื่อง ราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
กศน.อำเภอไทรน้อย ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
เข้าชม : [188]
7 / พ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ กศน.อำเภอบางบัวทอง เรื่องการหาราคากลางหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
กศน.อำเภอบางบัวทอง เรื่องการหาราคากลางหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
เข้าชม : [208]
7 / พ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ยกเลิกประกาศ ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การทำราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี
เข้าชม : [187]
26 / ต.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ กศน.อำเภอปากเกร็ด เรื่องการทำราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
กศน.อำเภอปากเกร็ด เรื่องการทำราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
เข้าชม : [220]
26 / ต.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี เรื่องการทำราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี เรื่องการทำราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
เข้าชม : [205]
26 / ต.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ กศน.อำเภอบางกรวย เรื่องการหาราคากลางหนังสือแบบเรียน 2/2559
ประกาศ เรื่องการหาราคากลางหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เข้าชม : [190]
14 / ต.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ กศน.อำเภอไทรน้อย เรื่องการทำราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
กศน.อำเภอไทรน้อย ประกาศราคากลางสื่อแบบเรียน2/59
เข้าชม : [367]
12 / ก.ค. / 2559 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อแบบเรียน ภาคเรียน 1/59 (๖๐.๑๐.๑๗.๐๐)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อแบบเรียน ภาคเรียน 1/59 (๖๐.๑๐.๑๗.๐๐)
เข้าชม : [624]
11 / ก.ค. / 2559 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน(๐๖.๑๐.๑๗.๐๐)
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน(๐๖.๑๐.๑๗.๐๐)
เข้าชม : [463]
1 / ก.ค. / 2559 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การหาราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1/59
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การหาราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1/59
เข้าชม : [470]
1 / ก.ค. / 2559 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การหาราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1/59
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การหาราคากลางสื่อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1/59
เข้าชม : [437]
15 / มิ.ย. / 2559 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ กศน.อ.บางกรวย เรื่อง ราคากลางสื่อแบบเรียน รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1/59
ประกาศ กศน.อำเภอบางกรวย เรื่อง ราคากลางสื่อแบบเรียน รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1/59
เข้าชม : [387]
9 / มิ.ย. / 2559 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ กศน.อำเภอบางบัวทอง เรื่อง จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/59 โดยใช้วิธีตกลงราคา
ประกาศ กศน.อำเภอบางบัวทอง เรื่อง จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/59 โดยใช้วิธีตกลงราคา
เข้าชม : [378]
3 / มิ.ย. / 2559 : ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ กศน.อำเภอบางบัวทอง เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน
ประกาศ กศน.อำเภอบางบัวทอง เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน
เข้าชม : [441]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนนทบุรี
ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2926-6810-11 0-2968-6810-12  
โทรสาร  0-2926-6812  nonthaburi@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   กฤษณพงศ์ บุญเฉย   Version 2.05HD  Update by   .....