สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

เนื้อหา : มุมศึกษานิเทศก์
หมวดหมู่ : บทความสุขภาพ
หัวข้อเรื่อง : HOW TO คุมไว้...สังเกต

ศุกร์ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

คะแนน vote : 111  

HOW TO คุมไว้...สังเกต ณ ที่พักอาศัย และ แนวทางปฏิบัติ
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php

(สุมาภรณ์/รายงาน)


เข้าชม : 528


บทความสุขภาพ 5 อันดับล่าสุด

      แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) 10 / เม.ย. / 2563
      คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษา 10 / เม.ย. / 2563
      HOW TO คุมไว้...สังเกต 10 / เม.ย. / 2563
      ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ล้าง เลี่ยง ลด 10 / เม.ย. / 2563
      อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ 10 / เม.ย. / 2563