สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

เนื้อหา : มุมศึกษานิเทศก์
หมวดหมู่ : การศึกษานอกระบบ
หัวข้อเรื่อง : หลักสูตร เพื่อการพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill

จันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

คะแนน vote : 15  กิจกรรมการฝึกอาชีพตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill
เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
สำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จำนวน 10 หลักสูตร

                               
1.1 หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill ดำเนินการใน 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง ดังนี้
 
                                          1) กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
                                                        1. หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร
                                                        2. หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร ขมิ้นชัน
                                     3. หลักสูตรการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ
                                     4. หลักสูตรการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ
                                     5. หลักสูตรการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
                                     6. หลักสูตรการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
                        2) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
                                     - หลักสูตรการออกแบบ/พัฒนาบรรจุภัณฑ์
                        3) กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
                                     - หลักสูตรการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube)
                        4) กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
                                     - หลักสูตรการทำแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อการค้าออนไลน์
                        5) กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
                                    - หลักสูตรเส้นทางสู่การเป็น “ยูทูบเบอร์” (YouTuber)
      1.2 เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
             1.3 เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
             1.4 เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
             1.5 เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
             1.6 เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มเฉพาะทาง


 
หมายเหตุ รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม http://pattana.nfe.go.th/quick-win 


cr. กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 (สุมาภรณ์ / รายงาน)
 


เข้าชม : 348


การศึกษานอกระบบ 5 อันดับล่าสุด

      หลักสูตร เพื่อการพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill 13 / ก.ย. / 2564