สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

เนื้อหา : ประกาศ/คำสั่ง
หมวดหมู่ : ประกาศ/คำสั่ง
หัวข้อเรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครู ศรช.สังกัดกศน.จังหวัดนนทบุรี

อังคาร ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561


ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และการกำหนด วันเวลา และสถานที่
การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)
สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

(ไมตรี/รายงาน)


เข้าชม : 271


ประกาศ/คำสั่ง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักวิชาการพัสดุ 19 / พ.ย. / 2561
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ศรช. 9 / พ.ย. / 2561
      กศน.นนทบุรี รับสมัครนักจัดการงานทั่วไปและนักวิชาการพัสดุ 5 / พ.ย. / 2561
      รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครู ศรช.สังกัดกศน.จังหวัดนนทบุรี 30 / ต.ค. / 2561
      กศน.อำเภอปากเกร็ด รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 5 อัตรา 16 / ต.ค. / 2561