สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : อบรมเครื่องมือวัดผล 15-12-60

ศุกร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560


     ภาพกิจกรรม (วันที่สอง) ในการอบรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของบุคลากรของสํานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  
  
  เข้าชม : 107


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.นนทบุรี รับโล่เกียรติคุณ รางวัลชุมชนต้นแบบ ไทยนิยม ยั่งยืน 30 / ส.ค. / 2561
      โครงการเข้าค่ายอบรมลูกเสือวิสามัญนักศึกษา กศน.อำเภอปากเกร็ด 12 / ก.ค. / 2561
      วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 12 / ก.ค. / 2561
      วันนัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ 20 / มิ.ย. / 2561
      วัดหูช้าง บางกรวย นนทบุรี จังหวัดเคลื่อนที่ มิถุนายน 2561 20 / มิ.ย. / 2561