สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : อบรมเครื่องมือวัดผล 15-12-60

ศุกร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560


     ภาพกิจกรรม (วันที่สอง) ในการอบรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของบุคลากรของสํานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  
  
  เข้าชม : 85


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.นนทบุรี ประชุมสัญจร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 17 / พ.ค. / 2561
      กศน.นนทบุรี กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ 16 / พ.ค. / 2561
      กศน.นนท์ โชว์นวัตกรรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยี” ผ่านการเรียนรู้ในศูนย์ดิจิทัลชุมชน 3 / พ.ค. / 2561
      ประชุมติดตามผลและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี 2561 3 / พ.ค. / 2561
      20 วิธีคิดบวกสร้างพลังเพื่อความสำเร็จ โดยผอ.กศน.จังหวัดนนทบุรี 25 / มี.ค. / 2561