สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : อบรมเครื่องมือวัดผล 15-12-60

ศุกร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560


     ภาพกิจกรรม (วันที่สอง) ในการอบรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของบุคลากรของสํานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  
  
  เข้าชม : 70


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด 21 / ก.พ. / 2561
      โครงการปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด 19 / ก.พ. / 2561
      โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 16 / ก.พ. / 2561
      กศน.นนท์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลรายวิชาเลือก 29 / ม.ค. / 2561
      กศน.นนทบุรี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสายุวกาชาด 29 / ม.ค. / 2561