สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ลงนาม MOU สนับสนุนการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะในชุมชน

พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561


วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสาวชนาทิพย์ รักสกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบัวทอง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)สนับสนุนการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะในชุมชน และนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่โดยรถโมบาย เกมขยะหรรษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวบรรยายพิเศษ หัวข้อจังหวัดสะอาดกับการจัดการขยะที่ต้นทางจากครัวเรือนและผู้ประกอบการ (ไมตรี/รายงาน)
 
 


เข้าชม : 238


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer อบรมเกษตรกรต้นแบบ ระยะที่ 2 12 / มี.ค. / 2562
      อบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี ปี 2562 26 / ก.พ. / 2562
      ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาระยะที่ 1 21 / ก.พ. / 2562
      มอบวุฒิบัตรโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 24 / ธ.ค. / 2561
      พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ น้อมรำลึกวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 24 / ธ.ค. / 2561