สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี

พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561


     วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี โดยนางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการจัดประชุมรับทราบภารกิจและกำหนดแนวทางการชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครู อาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่พิจารณาแล้วว่ามีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และมีความเหมาะสมในการทำหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในการนี้การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ไมตรี/รายงาน)
 
 
 


เข้าชม : 248


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer อบรมเกษตรกรต้นแบบ ระยะที่ 2 12 / มี.ค. / 2562
      อบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี ปี 2562 26 / ก.พ. / 2562
      ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาระยะที่ 1 21 / ก.พ. / 2562
      มอบวุฒิบัตรโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 24 / ธ.ค. / 2561
      พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ น้อมรำลึกวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 24 / ธ.ค. / 2561