สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer อบรมเกษตรกรต้นแบบ ระยะที่ 2

อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562


สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2562
เพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) โดยระยะที่ 1 ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ซอยช้างศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับบางรักน้อยและสวนแก้วกมล ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในระยะที่ 2 ได้ดำเนินการวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ สวนคุณแผ่นดิน ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) ศึกษาต้นแบบความสำเร็จจากสื่อวีดีทัศน์ เกษตรกรต้นแบบ/นักวิชาการด้านการเกษตร ถอดประสบการณ์เพื่อต่อยอดอาชีพการเกษตรเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ การพูด การใช้สื่อ บุคลิกภาพ และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ฐานที่ 1 พืชเปลือกสวน ฐานที่ 2 การขยายพันธุ์พืช และฐานที่ 3 การบริหารจัดการสวนนนท์ ซึ่งการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสวนนนท์ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร ได้แก่คุณมนตรี แย้มทรัพย์ คุณชคดี นนทสวัสดิ์ศรี (เจ้าของสวนคุณแผ่นดิน) คุณกิตติ มั่นกตัญญู คุณสาโรช ศรีสางาม และคุณเฉลียว เล็กประพันธ์ การจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากนางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ด้วยดีตลอดมา (ไมตรี/รายงาน)
 
 เข้าชม : 136


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer อบรมเกษตรกรต้นแบบ ระยะที่ 2 12 / มี.ค. / 2562
      อบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี ปี 2562 26 / ก.พ. / 2562
      ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาระยะที่ 1 21 / ก.พ. / 2562
      มอบวุฒิบัตรโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 24 / ธ.ค. / 2561
      พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ น้อมรำลึกวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 24 / ธ.ค. / 2561