สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวเด่น
หัวข้อเรื่อง : ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้เคลื่อนที่ โรงเรียนวัดสลักเหนือ ปากเกร็ด

อังคาร ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


        สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี โดยนางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยบริการเคลื่อนที่รถห้องสมุดพร้อมอุปกรณ์ในการให้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เรียนรู้ตามความสนใจในพื้นที่ กศน.ตำบลบ้านใหม่ กศน.อำเภอปากเกร็ด วันที่ 2  กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสลักเหนือ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ได้แก่ ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น เกมบิงโก-คำราชาศัพท์ , ระบายสี , ทายคำเวทีทอง , เกมจำได้ เขียนดี มีความรู้ , รถห้องสมุดเคลื่อนที่ (ผู้รับบริการ 85 คน แบ่งเป็นชาย 44 คนและหญิง 41 คน) , บริจาคหนังสือให้ห้องสมุด และกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพกลุ่มสนใจ 2 วิชา ได้แก่ การทำโดนัทจิ๋ว และการทำขนมไทย (เม็ดขนุน) วิชาละ 3 ชั่วโมง  (ไมตรี/รายงาน)
 
 เข้าชม : 108


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2562 11 / ก.ค. / 2562
      งานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ปี 2562 10 / ก.ค. / 2562
      ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้เคลื่อนที่ โรงเรียนวัดสลักเหนือ ปากเกร็ด 2 / ก.ค. / 2562
      วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 1 / ก.ค. / 2562
      วันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี 9 / ก.ย. / 2559