[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

แผนที่ตำบลราษฎร์นิยม
ที่ตั้ง

ตำบลราษฎร์นิยม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอไทรน้อย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  12  กิโลเมตร

มีเนื้อที่ประมาณ 21,969  ไร่ หรือประมาณ 35.15  ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ของตำบลราษฎร์นิยม มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรประมาณ  19,891   ไร่  หรือประมาณร้อยละ  85   ของพื้นที่ ทั้งหมดของตำบลเข้าชม : 679
 
กศน.ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์ 0853670616  E-mail : jo_ke1974@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin