[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

เขตการปกครอง

 

 จำนวนหมู่บ้าน ๘ หมู่บ้านจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เต็มทั้งหมู่บ้าน  8  หมู่บ้านได้แก่

  หมู่ที่  1  
หมู่ที่  2  
หมู่ที่  3  
หมู่ที่  4  
หมู่ที่  5  
หมู่ที่  6  
หมู่ที่  7  
หมู่ที่  8
หมู่บ้านคลองขุนศรี  
หมู่บ้านราษฎร์นิยม
หมู่บ้านราษฎร์นิยม
หมู่บ้านลากค้อน
หมู่บ้านลากค้อน
หมู่บ้านราษฎร์นิยม
หมู่บ้านลากค้อน
หมู่บ้านคลองนาหมอน
มี 
มี 
มี
มี
มี 
มี
มี
มี
นายบัญชา     สุรินทร์
นายสุวิชา      จอประยูร
นายสมเดช    อุรีรักษ์
นางวิมล        จันทร์เจ็ก
นายวรวิทย์     อินสิงห์
นายสินชัย      ทองมั่ง    
นายวสันต์       ปิ่นทอง  
นายสังเวียน    อู่อ้น
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นกำนันตำบล
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร

 

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

จำนวนครัวเรือน(ครัวเรือน)

ชาย

หญิง

รวม

1.

บ้านคลองขุนศรี

366

505

871

235

2.

บ้านราษฎร์นิยม

349

340

689

435

3.

บ้านราษฎร์นิยม

428

441

869

299

4.

บ้านลากค้อน

420

474

894

253

5.

บ้านลากค้อน

337

347

684

160

6.

บ้านราษฎร์นิยม

396

419

815

331

7.

บ้านลากค้อน

395

399

794

208

8.

บ้านคลองนาหมอน

470

482

952

337

รวมทั้งสิ้น

3,161

3,407

6,568

2,258

   เข้าชม : 906
 
กศน.ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์ 0853670616  E-mail : jo_ke1974@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin