[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

เขตการปกครอง

 

      จำนวนประชากรทั้งหมดของตำบล  ทั้งหมด....6,286....คน   ชาย.. 3,141..คน  หญิง.. 3,145...คน   
จำนวนหมู่บ้าน  ทั้งหมด  11  หมู่บ้าน  จำนวนประชากรรายหมู่บ้านจำแนกเป็น
 

                                                                       แหล่งที่มาของข้อมูล :  สำนักทะเบียนอำเภอวังน้ำเขียว

เข้าชม : 654
 
กศน.ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 095-7014440 E-mail : m.orawan.4592663@gmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin